Dotyczy: „Dostawy nowego samochodu ciężarowego typu „hakowiec” z żurawiem przenośnym (przeładunkowym) i kontenerem”

 

20150512 Pytania i odpowiedzi WOZ_ZP_2_D_2015.pdf

20150506 Pytania i odpowiedzi WOZ_ZP_2_D_2015.pdf

20150505 Pytania i odpowiedzi WOZ_ZP_2_D_2015.pdf

Pytania i odpowiedzi WOZ_ZP_2_D_2015.pdf

Zapytanie ofertowe WOZ_ZP_2_D_2015.pdf

Zalaczniki WOZ_ZP_2_D_2015.doc