ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dotyczy:Dostawy leasingu nowego samochodu ciężarowego typu „hakowiec” z żurawiem przenośnym (przeładunkowym) i kontenerem, w ilości 1 sztuki, uwzględniającej przeniesienie, bez dodatkowego świadczenia, jego własności po upływie oznaczonego czasu trwania leasingu