Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2016

Pobierz plik (ZALACZNIK NR 1.doc)ZALACZNIK NR 1.doc
Pobierz plik (ZALACZNIK NR 2.doc)ZALACZNIK NR 2.doc
Pobierz plik (ZALACZNIK NR 3.doc)ZALACZNIK NR 3.doc
Pobierz plik (ZAPYTANIE WOZ_ZP_3_D_2015.pdf)ZAPYTANIE WOZ_ZP_3_D_2015.pdf
Pobierz plik (Najkorzystniejsza oferta.pdf)Najkorzystniejsza oferta.pdf
Pobierz plik (Najkorzystniejsza oferta.pdf)Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf