Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2016

Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc) Załącznik nr 1.doc
Pobierz plik (Załącznik nr 2.doc) Załącznik nr 2.doc
Pobierz plik (Załącznik nr 3.doc) Załącznik nr 3.doc

Pobierz plik (Zapytanie WOZ.pdf) Zapytanie WOZ.pdf

Pobierz plik (Zapytanie WOZ.pdf) 20160211 Informacja o wyborze oferty.pdf