Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2017"

 

Pobierz plik (20170103 ZALACZNIKI NR 1,2,3,4 Zapytanie ofertowe.doc)20170103 ZALACZNIKI NR 1,2,3,4 Zapytanie ofertowe.doc

Pobierz plik (20170103 ZAPYTANIE WOZ_ZP_1_D_2016.pdf)20170103 ZAPYTANIE WOZ_ZP_1_D_2016.pdf

Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi.pdf