Dotyczy: „ Wykonania badań wody i ścieków na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2018" .