"Wodociągi Zachodniopomorskie" spółka z o. o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000118513, dysponująca kapitałem zakładowym w wysokości   937 079,78 zł.

NIP 856-00-00-703

REGON 812524393