Prezes Zarządu
mgr Bartosz Okoń

 

Prokurent

mgr Beata Banasiewicz

mgr Iwona Skotnicka

Edyta Podgórska  - Przewodniczący RN

 

Mirosław Sobczyk - członek RN

 

Piotr Krzystek - członek RN

 

Grzegorz Biczak - członek RN

 

Mateusz Różański - członek RN

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - 100% UDZIAŁÓW