historia

Historia Spółki "Wodociągi Zachodniopomorskie" sięga 1979r, kiedy to powstał Wojewódzki Zakład Usług Wodnych - zakład budżetowy Wojewody szczecińskiego.

Od momentu powstania, główna działalność skupiała się na eksploatacji ujęć i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi. Teren działania obejmował obszary wiejskie województwa szczecińskiego. W 1991r. zmianie uległa nazwa i brzmiała - Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych.

Od 01stycznia 1999r. w wyniku reformy samorządowej Zakład przejęty został przez samorząd województwa zachodniopomorskiego. W roku 2002 Zakład zmienił formę organizacyjną i z dniem 05.08.2002r. został przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE". Spółka jest następca prawnym zakładu i weszła w jego ogół praw i obowiązków.

Firma stale powiększa swój zakres działania, obecnie zarządza gospodarką wodno-ściekową na terenie 29 gmin na terenie województwa zachodniopomorskiego; większość stanowią gminy byłego województwa szczecińskiego, rozpoczęliśmy eksploatację obiektów na terenie byłego województwa koszalińskiego - administrujemy wszystkie komunalne urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne gminy Brzeżno).

Obecnie prowadzi eksploatację:

  • ponad dwustu ujęć różnej wielkości - wśród obsługiwanych stacji nie brak małych obiektów wiejskich, produkujących 20m3/dobę, jak też stacji zasilających w wodę duże systemy wodociągowe (często na obszarach miejskich), produkujących 2.500 m3/ dobę,
  • ponad 1.875.000 m wodociągowej sieci przesyłowej i rozdzielczej, zaopatrującej w wodę około 35.000 punktów,
  • ponad 27 oczyszczalni - różnego typu, wielkości pracujące głównie w oparciu o biologiczno - mechaniczną technologię oczyszczania ścieków, na zasadach osadu czynnego; wśród eksploatowanych przez nas oczyszczalni są zarówno małe oczyszczalnie mechaniczne (stopniowo eliminowane) o przepustowości 30m3/dobę, jak i nowoczesne oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne o przepustowości ponad 2.000m3/dobę; nie brak wśród nich oczyszczalni o wysoko zaawansowanym stopniu zautomatyzowania i zinformatyzowania; (w Lubiatowie gm. Przelewice, w Barzkowice gm. Stargard Szcz.) posiadają w pełni skomputeryzowany system monitoringu zlewni umożliwiający natychmiastową reakcję na wszelkie awarie,
  • ponad 100.000 m sieci kanalizacyjnej.

Posiadany przez WOZ park maszynowy umożliwia nie tylko właściwą eksploatację obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych, ale również prowadzenie remontów (bieżących i kapitalnych), modernizacji oraz realizacji zupełnie nowych inwestycji.

W tej materii posiadamy ogromne doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu różnorodnych zadań: od budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, poprzez odwierty studni głębinowych (posiadamy pełny sprzęt niezbędny do wykonywania odwiertów, zatrudniamy geologa i brygadę z wieloletnim doświadczeniem), po kompleksową budowę ujęć wody i oczyszczalni ścieków.

Zaplecze dla realizacji zadań w terenie stanowią:

  • własne laboratorium – prowadzące pełny zakres badań wody i ścieków pod względem fizyko–chemicznym, umożliwiające stały monitoring właściwej pracy eksploatowanych obiektów,
  • warsztaty umożliwiające niezwłoczna naprawę posiadanego i eksploatowanego sprzętu; w szczególności warto wskazać na warsztat pomp, który prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny firmy „Hydro-vacum", jego działalność nie ogranicza się do napraw własnych, lecz wykonuje on również usługi zlecone na rzecz innych podmiotów,
  • dział sprzedaży / obsługi klienta – zapewniający właściwe rozliczanie świadczonych usług i właściwą realizację działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Warto również zaznaczyć, iż WOZ działa na rynku w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od roku 1979, w związku z powyższym posiadamy bardzo doświadczoną kadrę – częściowo zatrudnioną od początku powstania firmy. Pracownicy WOZ posiadają bardzo duże doświadczenie w eksploatacji obiektów wszelkiego typu występującego na naszym terenie. Doświadczenie to poparte jest wiedza zdobywaną na licznych szkoleniach, seminariach itp.

Certyfikaty i wyróżnienia