Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawarcie umowy o dostawę wody/odbiór ścieków


 Dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków zawartej między firmą “WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o. a ODBIORCĄ usług.
 Pobór wody z publicznych urządzeń wodociągowych bez zawartej umowy stanowi wykroczenie (w przypadku zrzutu ścieków przestępstwo) i podlega karze grzywny.


DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAWARCIA UMOWY

 Nowy ODBIORCA świadczonych przez naszą firmę usług winien złożyć pisemny wniosek o zawarcie stosownej umowy (DOO-1,DOO-2,DOO-3) wraz z następującymi załącznikami:

  • Tytuł prawny do nieruchomości tj. Akt notarialny lub inny tytuł własności
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Protokół przekazania / przejęcia nieruchomości uwzględniając stan wodomierza na dzień przekazania / przejęcia posesji bądź protokół przekazania stanu wodomierza (do pobrania poniżej).


 

Osoby prawne dodatkowo winny złożyć kserokopie:

  • NIP
  • REGON
  • wpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.


MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW DO NASZEJ FIRMY
OSOBIŚCIE w siedzibie bądź w Oddziale Terenowym naszej firmy w godzinach urzędowania tj 7:00 do 15:00
PRZESŁANIE POCZTĄ na adres siedziby naszej firmy
“WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE” Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów
PRZESŁANIE FAKSEM pod numer 091 /418-24-54
PRZESŁANIE POCZTA ELEKTRONICZNĄ na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


UWAGA WAŻNE !!!

Prosimy na wszelkiej przesyłanej do nas korespondencji zamieszczać numery telefonów co ułatwi kontakt osoby koordynującej z interesantem, przyśpiesza tym samym załatwienie sprawy.