Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2019".

Dotyczy: „ Dostawa w ramach leasingu operacyjnego 2 sztuk nowych samochodów z homologacją na ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,2 tony, na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, wraz z przeniesieniem, bez dodatkowego świadczenia ich własności, po upływie oznaczonego czasu trwania leasingu".

 

Dotyczy: „Dostawy materiałów wodociągowych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2018