Dotyczy: „Sukcesywna dostawa pomp głębinowych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie w roku 2018

 

Dotyczy: Usługa wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie

 

Dotyczy: „ Dostawy wodomierzy i modułów radiowych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie".

 Dotyczy: „ Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie ".

Dotyczy: „ Dostawy w ramach leasingu operacyjnego 4 sztuk samochodów ciężarowych, dostawczych z zabudową przestrzeni ładunkowej na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie"  .

 

Dotyczy: : Dostawa hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie