Dotyczy: „ Wykonania badań wody i ścieków na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2018" .

Dotyczy: „ Wykonania badań wody i ścieków na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2018" .

 

Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2018" .

Dotyczy: „Dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na rok 2017"

Dotyczy: „Dostawy hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie w roku 2017”

Załączniki nr 1, 2 WOZ_ZP_2_D_2017.doc

Zapytanie ofertowe WOZ_ZP_2_D_2017.pdf

Pytania i odpowiedzi WOZ_ZP_2_D_2017.pdf

Pytania i odpowiedzi 2 WOZ_ZP_2_D_2017.pdf

Dotyczy: „ Dostawy paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Spółki Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie w roku 2017"

 

ZALACZNIKI NR 1,2,3,4 Zapytanie ofertowe WOZ Sp. z o. o..doc

ZAPYTANIE OFERTOWE WOZ SP. Z O. O. 20122016.pdf